Home Referinte


Proiectarea lucrărilor pentru construcţiile nominalizate mai jos, s-a executat de S.C. PRINCER S.A. pe faze complete, astfel:

 • Studiul de prefezabilitate - ce a cuprins documentaţia cu datele tehnice şi economice prin care beneficiarul a fundamentat necesitatea şi oportunitatea investiţiei;

 • Studiul de fezabilitate – cuprinzând documentaţia cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, prin care să se asigură utilizarea raţională şi eficientă a fondurilor alocate, pentru satisfacerea cerinţelor economice şi sociale în domeniul respectiv (parte scrisă cu datele tehnice ale lucrării, devizul general estimativ al investiţiei, parte desenată –planuri generale şi de arhitectură);

 • Proiect pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie (P.A.C)

 • Proiect tehnic şi caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor - cuprinzând documentaţia scrisă şi desenată pe baza căreia se execută lucrarea (descrierea lucrărilor de executat, listele cantităţilor de lucrări, caietele de sarcini pe specialităţi, graficul general de realizare a lucrării, părţi desenate: planuri generale, planşele principalelor obiecte, arhitectura fiecărui obiect, planşe privind alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă pentru fiecare obiect, planşe privind execuţia instalaţiilor termice-ventilaţii, sanitare, electrice ale fiecărui obiect, planuri principale de tehnologie şi montaj, liste cu utilajele şi echipamentele din componenţa planurilor tehnologice, dotări cu mobilier, pază contra incendiilor, protecţia muncii etc.,

 • detalii de execuţie.

 • asistenţă tehnică în timpul execuţiei.

      A. CONSTRUCŢII NOI PENTRU SPAŢII DE ÎNVATAMANT:

ARAD – Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad

Clădire cu 6 săli de clasă 4 laboratoare cu internat şi cantină

Grup Şcolar Economic Administrativ AradBUCUREŞTI Biblioteca Centrală Universitară

 • Extindere şi Refacere Biblioteca Centrală – recepţionat

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

Facultatea de Medicină Veterinară

Clinici veterinare

Laborator central sanitary

Ateliere şi biobaze

Academia de Studii Economice

Spaţii învăţământ str. M. Moxa nr.5

Inspectoratul Şcolar Municipiul Bucureşti

Extindere Şcoala nr.309 Str.Moineşti

Extindere Şcoala nr.113 Str.Heţea

Extindere Şcoala nr.166 Str.Ruşeţu

Şcoala 24 săli clasă şi sală de sport - Ansamblul Dorneasca

Şcoala 24 săli clasă -Ansamblul Mihai Bravu

Extindere Liceul "H. Oberth"

Şcoala nr. 118 “V. Alecsandri” - recepţonat

- Liceul de coregrafieUniversitatea Bucureşti

Spaţii de învăţământ Facultatea de Sociologie, Pedagogie şi Asistenţă socială

- Dezvoltarea Staţiunii de Învăţământ şi Cercetare Sinaia

 • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Muzeul de Istorie Naturală “ Grigore Antipa “ Bucureşti- Extindere muzeu

Universitatea Politehnică Bucureşti - Biblioteca Centrală Univeritară

Centrul Internaţional de Biodinamică – Sediul Centrului Internaţional de Biodinamică

BRAŞOV Universitatea “Transilvania” Braşov

Aulă şi amfiteatre

Facultatea de Electrotehnică

Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov

Grădiniţa Fundata

Grădiniţa Valea Cetăţii

BACĂU Universitatea Bacău - Extindere “Spaţii de învăţământ”BOTOŞANI Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani - Sediul ISJ BotoşaniCLUJ-NAPOCA Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj

Şcoală cu 24 săli de clasă şi sală gimnastică cart. Aurel Vlaicu - Sud ClujUniversitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj

Laboratoare şi Amfiteatre la Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj

Bibliotecă şi Rectorat la Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj

Spaţii de învăţământ la Universitatea de Medicină şi Farmacie ClujUniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj- Napoca

Bibliotecă Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ClujCONSTANŢA Universitatea “Ovidius” Constanţa

Facultatea de Litere şi Istoria Arheologiei - recepţionat

Spaţii de Învăţământ – Facultatea de MedicinăInstitutul de Marină Civilă - Bază de Învăţământ şi Nautică MarinăInspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa

Amenajare şi Extindere Şcoală în Satul NisipariGALAŢI Universitatea ” Dunărea de Jos “ Galaţi

Universitatea cu 3 facultăţi

Facultatea de Nave şi Inginerie Electrică

Sistematizare surse şi reţele în incinta Universităţii - recepţionatIAŞI Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi - Spaţii de învăţământ la UMF Iaşi Universitatea « Al. I. Cuza » Iaşi - Spaţii de învăţământ - Campus UniversitarORADEA Universitatea Oradea

Pavilion pentru învăţământ Universitatea Oradea

Bibliotecă Universitatea Oradea

- Laborator conversia energiei apei geotermale – recepţionat

- Facultatea de Muzică OradeaPETROŞANI Universitatea Tehnică din Petroşani

Laboratoare pentru U.T. Petroşani

Casa de Cultură a Studenţilor PetroşaniDOLJ Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj

- Extindere 8 săli de clasă şi sală gimnastică DăbuleniOLT Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt

Liceul Mihai Viteazul Caracal

Şcoală profesională băieţi Balş

Extindere 8 săli de clasă şi sală de gimnastică CorabiaBRĂILA Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila

Şcoală cu 16 săli de clasă şi sală gimnastică oraş IancaRM-VÂLCEA Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea

Seminar Teologic “Sf. Nicolae” Rm. VâlceaSIBIU Universitatea Sibiu - Facultatea de Medicină

Consiliul Judeţean Sibiu – Dezvoltare bibliotecă “ASTRA” - SibiuTÂRGOVIŞTE Universitatea “ Valachia “ Târgovişte

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Ştiinţe Umaniste

Facultatea de Inginerie ElectricăTULCEA CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA

- Amenajarea Sediu Facultatea de Ştiinţe - Tulcea

B. HOTELURI, SPAŢII CAZARE, CANTINE, CLUBURI SPORTIVEBUCUREŞTI Academia de Studii Economice

Spaţii de cazare studenţi 210 locuri str. Moxa nr.5 -recepţionat

Spaţii cazare ASE – recepţionat

Cantină str. Moxa - recepţionat

Bază Sportivă - str. Cihoschi - recepţionat

Pasarelă între imobilele ASE- recepţionat

- Spaţii de cazare studenţi 1282 locuri str. Chibzuinţei

- Imobil în Oraşul Predeal

Universitatea Bucureşti

- Spaţii de cazare studenţi 1400 locuriUniversitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti

Sală de sport în incinta Facultăţii de Medicină Generală – recepţionat

Bazin înot în incinta Facultăţii de Medicină GeneralăAcademia de Muzică - Spaţii de cazare studenţi 200 locuriInspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

Sală gimnastică la Grupul Şcolar “Petru Rareş “

Sală gimnastică cu anexe Şcoala 197- str.Obcina Mare nr.2

Sală gimnastică cu anexe Liceul Decebal B-dul Energeticienilor nr.9/11Primăria Buftea

Sală Sport Şcoala nr.85 PantelimonALBA IULIA Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Cămin studenţesc 210 locuriARAD Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad

Extindere bază sportivă Club Sportiv Şcolar “Gloria” Arad inclusiv hotel 100 locuri

Sală de sport la Şcoala cu clasele I - VIII nr.18 Arad

Sală de gimnastică cu 8 săli de clasă Liceul de Artă “Sabin Drăgoi” Arad

Sală de sport cu 6 săli de clase la Şcoala cu clasele I - VIII nr.12 AradBRAŞOV Universitatea Braşov

Spaţii cazare pentru studenţi - recepţionat

Cantină pentru studenţi- recepţionatInspectoratul Şcolar Judeţean Braşov

Anexă Sală Sport - Club Şcolar Braşovia

Centrală termică Grup Şcolar de Chimie “Colorom” CodleaCONSTANŢA Universitatea “Ovidius” Constanţa

Spaţii de cazare studenţi 400 locuri Universitatea “Ovidius” ConstanţaCRAIOVA Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova

Sală de Sport pentru obiectivul: “ Extindere Spaţii Învăţământ” la Universitatea de Medicină şi Farmacie din CraiovaDEVA Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara

Spaţiu de cazare 80 locuri Club Sportiv Şcolar Deva

 

GALAŢI Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi

Spaţii cazareIAŞI Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi

- Sală de Sport la Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi

ORADEA Universitatea Oradea

Spaţii cazare studenţi 400 locuri la Universitatea OradeaPETROŞANI Institutul de Mine Petroşani

Spaţii cazare la Institutul de Mine din Petroşani -recepţionatPLOIEŞTI Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova

Sală de sport la Club Sportiv Şcolar PloieştiROMAN Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ

Sală de Sport la Club Sportiv Şcolar RomanSLOBOZIA Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa

Sală de Sport la Club Sportiv Şcolar “Al.I.Cuza” SloboziaTÂRGOVIŞTE Universitatea “Valachia” Târgovişte

Spaţii cazare studenţi 400 locuri la Universitatea “Valachia” TârgovişteC. CONSOLIDĂRI, RESTAURĂRI, AMENAJĂRI, REFUNCTIONALIZARICentrul european UNESCO pentru învăţământ superior – clădire monument de arhitectură

Consolidare Universitatea de Medicină şi Farmacie – Bucureşti - clădire monument de arhitectură

Refacere Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti - clădire monument de arhitectură

Consolidare Facultatea de Medicină şi Farmacie - Oradea

Amenajări, consolidări, reparaţii la Academia de Arte Bucureşti - clădiri monument de arhitectură

Amenajări , modernizări cămine A.S.E.

Amenajări şi reparaţii la cămine - Universitatea Politehnică Bucureşti

Refacere Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti clădire monument de arhitectură

Reparaţii capitale Casa Studenţilor “ Grigore Preoteasa” Bucureşti

Reparaţii capitale Facultate de Biologie - Universitatea Bucureşti

Reparaţii capitale cămin studenţesc FAR 3 - Institutul de Marină Civilă

Consolidare cămin str. Dimitrie Bolintineanu (U.M.F Bucureşti)

Consolidare Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare Bucureşti

Consolidare Muzeul Naţional de Istorie Naturală “Grigore Antipa” Bucureşti - clădire monument de arhitectură

Consolidare imobile “A”,”I”,”H” - Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport

Consolidare imobil din str. Matei Voievod - Academia de Teatru şi Film

Consolidare corp ”F”Polizu - Universitatea Politehnica Bucureşti

Consolidare imobil din str. Pitar Moş - Universitatea Bucureşti - clădire monument de arhitectură

Consolidare corp “D” Facultatea Chimie - Universitatea Bucureşti

Consolidare imobil Staţiunea Cercetări Ecologice Sinaia - Universitatea Bucureşti

Reparaţii cămine str. Pitar Moş - Universitatea Bucureşti

Consolidări reparaţii şi amenajări la corp “C” - Academia de Muzică - clădire monument de arhitectură

Reparaţii capitale Cămin “Th. Pallady” nr.2 - Universitatea Bucureşti

Consolidare şi reparaţii capitale la Cămin din str. Cihoschi nr.3 - A.S.E.

Reparaţii capitale Cămin nr. 2 Poligrafie - Universitatea Bucureşti

Consolidare Corp “O” - Universitatea “ Transilvania “ Braşov

Consolidare Şcoală Rupea - Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov

Reparaţii capitale cămine C1, C2 – Universitatea “Ovidius” Constanţa

- Consolidare corp B imobil Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative din str. Sf. Ştefan

Reparaţii corp B imobil Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative din str. Sf. Ştefan

Reparaţii capitale la Pavilion Rigler – Spital de animale pentru Facultatea de Medicină Veterinară în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

Reparaţii capitale imobil Casa Corpului Didactic Brăneşti -Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ilfov

Reparaţii capitale Pavilion 3- Muzeu - Facultatea de Medicină Veterinară în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

Reparaţii capitale Facultatea de Filosofie – Universitatea Bucureşti

Reparaţii capitale Cantină Măgurele – Universitatea Bucureşti

Reparaţii capitale şi amenajare Centrală Termică Facultatea de Filosofie – Universitatea Bucureşti

Proiectare lucrări de construcţii şi instalaţii pentru reparaţii capitale la clădire corp R –Universitatea “Transilvania” Braşov

Relevee şi reparaţii capitale instalaţii de ventilaţie la Facultatea de Farmacie str. Traian Vuia nr.6, sector 2 Bucureşti – Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti

- Expertiză tehnică şi proiect de consolidare la Universitatea de Arte Bucureşti

- Reparaţii capitale instalaţii şi reparaţii curente la clădirea Ministerului Justiţiei

 • Reparaţii capitale faţade la clădirea Ministerului Educaţiei şi cercetării – clădire monument de arhitectură

 • Reparaţii capitale acoperiş la imobilul din B-dul Regina Elisabeta nr.5 – Universitatea Bucureşti – clădire monument de arhitecturăD. PROGRAME CU FINANŢARE EXTERNĂFirma PRINCER a câştigat licitaţii organizate de Ministerul Învăţământului şi Primăria Municipiului Bucureşti pentru prestarea de servicii de proiectare privind reabilitarea, consolidarea , sau extinderea de şcoli, cu finanţare asigurată de Banca Mondială, precum :Pachetul 5 – Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti din Tranşa III a Programului de Reabilitare a Şcolilor.

 

În cadrul contractului s-au executat proiecte de consolidare şi refuncţionalizare pentru:

1. Şcoala nr.64, sector 2, Bucureşti

2. Şcoala nr.85, sector 2, Bucureşti

3. Liceul Teoretic Ady Endre, sector 2, Bucureşti

4. Şcoală cu clasele I-VIII, nr.71, sector 2, Bucureşti

5. Şcoala ajutătoare pentru copii cu handicap, nr 1, sector 2, BucureştiPachetul 35 – Inspectoratul Şcolar al Judeţului Giurgiu din Tranşa III a Programului de Reabilitare a Şcolilor.În cadrul contractului s-au executat proiecte de consolidare şi refuncţionalizare pentru:

 1. ŞCOALA CU CLASELE I-IV MIHAI BRAVU

 2. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII TOPORU

 3. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII TÂNTAVA

 4. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII CHIRIACU

 5. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII FLOREŞTIPachetul 40 – Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ilfov din Tranşa III a Programului de Reabilitare a Şcolilor.În cadrul contractului s-au executat proiecte de consolidare şi refuncţionalizare pentru:

 1. ŞCOALA NR.65 (PARTEA VECHE) PANTELIMON

 2. ŞCOALA NR.207 (PARTEA VECHE) AFUMATI

 3. GRĂDINIŢA NR. 301 AFUMAŢI

 4. GRĂDINIŢA NR. 378 BERCENI

 5. GRĂDINIŢA NR. 163 GLINA CĂŢELU

 6. GRĂDINIŢA NR. 331 GRUIU

 7. GRĂDINIŢA NR. 103 POPEŞTI LEORDENI

PACHET S/SRIP/RFP/210/2006 DÂMBOVIŢA Reabilitare Şcoli jud. Dâmboviţa - UMP Reabilitare Şcoli –

 1. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII POTLOGI

 2. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII JUGURENI-ULIEŞTI

 3. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII GORGOTA-RAZVAD

 4. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII DRAGOMIREŞTI

 5. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII GURA-FOIIPACHET S/SRIP/RFP/212/2006 ILFOV Reabilitare Şcoli jud. Ilfov – UMP Reabilitare Şcoli

 1. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 JILAVA.PACHET S/SRIP/QCBS/248/2007 REABILITARE ŞCOLI JUDEŢELE ILFOV, TELEORMAN, GIURGIU

 1. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII SINGURENI – JUD. GIURGIU

 2. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII MILCOVĂŢU – JUD. GIURGIU

 3. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 NUCI– JUD. ILFOV

 4. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII GRATIA – JUD. TELEORMANPACHET S/SRIP/QCBS/249/2007 REABILITARE ŞCOLI JUDEŢELE SIBIU, BRAŞOV

1. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII MÂNDRA– JUD. BRAŞOV

2. ŞCOALA CU CLASELE I-IV SELISTAT - SOARS– JUD. BRAŞOV

 1. ŞCOALA CU CLASELE I-IV VOIVODENI, VOILA – JUD. BRAŞOV

 2. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII BRADENI - JUD. SIBIU

 3. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII ŞEICA MARE - JUD. SIBIUContract încheiat cu Primaria Municipiului Bucureşti privind reabilitarea a 106 scoli din BucureştiE. ALTE PROIECTE PENTRU CONSTRUCTII - CLIENŢI PARTICULARI:SC DANONE BUCUREŞTI SRL

Proiect pentru reparaţii şi amenajare si refunctionalizare hală de producţie.SC CONTINENTAL NORD SA

Proiect instalaţii interioare – Hotel 150 camere Constanţa

Proiect instalaţii interioare şi reţele exterioare Cabană Putna

Proiect instalaţii interioare – Hotel 154 camere + 7apartamente BucureştiCENTRUL MEDICAL ROMAR SRL

Proiect amenajare şi refuncţionalizare Maternitate din str. Polizu
 
Copyright © 2019 www.princer.ro. All Rights Reserved.

LATROBE, Pa. (AP) Their All-Pro wide receiver spent the day welcoming newborn son Apollo into the world. Their talented but enigmatic project watched practice in a long-sleeved T-shirt and shorts waiting for the NFL Antonio Brown Jerseys to fully reinstate him after a year away from the game for running afoul of the league's substance abuse policy.The guy with more receptions of 40-yards or more than anyone on the team last fall jogged around with his surgically repaired left knee wrapped in ice.Oh, and perhaps the NFL's best running back remains in Miami, his pen yet to sign his franchise tender.And yet even without Antonio Brown, Martavis Bryant, Sammie Coates and Le'Veon Bell on Wednesday, the Pittsburgh Steelers and quarterback Ben Ben Roethlisberger Jerseys Roethlisberger weren't exactly lacking for options.There was veteran Justin Hunter – trying to catch on in Pittsburgh after splitting last season with Miami and Buffalo – using every inch of his 6-foot-4 frame to haul in a pass in the back of the end zone. There was Eli Rogers – a slot guy by trade – lining up on the outside and winning a 50/50 ball. There was 20-year-old rookie Juju Smith-Schuster – fresh off an ankle injury that forced the second-round pick to watch the opening few days of camp from the sideline – making a sliding grab one minute then showing off his blocking prowess Ryan Shazier Jerseys for former Steeler wide receiver Hines Ward the next.Brown will slip back into his familiar No. 1 role when he returns. Bryant will be given every chance to show he can be the No. 2 provided he keeps taking all the necessary steps. After that, the picture is considerably blurry. And that's a good thing for an offense that expects to be among the NFL's most dynamic.Maybe that's why Roethlisberger is even chattier than usual these days. The depth and diversity at wide receiver has never been greater in his 14-year career. So is the potential."I want them Troy Polamalu Jerseys to know what I see and I expect when we're out there," Roethlisberger said.Namely, production. Lots of it.Roethlisberger won't lack for options, a sharp contrast to the makeshift group the Steelers took to New England in January. Bryant was suspended. Coates wasn't anywhere close to 100 percent. Markus Wheaton was on injured reserve. Tight end Ladarius Green in sweats dealing with a concussion.In their place were seventh-round pick Demarcus Ayers and undrafted free agents Rogers and Cobi Heath Miller Jerseys Hamilton. Hamilton provided Pittsburgh's lone touchdown, a 30-yard rainbow to save a little face at the end of a 36-17 blowout. It was also a cap on Hamilton's rise from a player who began 2016 on his couch to significant contributor on a division champion.